O spółce - Novatop

O spółce

Spółka AGROP NOVA a.s. została założona w roku 2001 i nawiązała do programu produkcji spółki AGROP s.r.o., którą założono w roku 1992. Obecnie jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów wielkopowierzchniowych, wielowarstwowych płyt w Europie. Rocznie przerabiamy ponad 60.000 m³ tarcicy i do naszych odbiorców wysyłamy ponad 1.300.00 m² (załadowanych na 840 TIR-ów) płyt wielowarstwowych.

Dzięki naszej filozofii zakładowej oraz najwyższej jakości wyrobom z sukcesem dostarczamy na tak zaawansowane rynki jakimi są rynki Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Włoch i Francji, i pierwsze projekty realizujemy w Norwegii, USA i Japonii. Odwaga w podejmowaniu wymagających projektów przenosi nas na poziom jednej z najbardziej zaawansowanych firm w branży produkcji niestandardowej.

PROGRAM PRODUCYJNY
Nośnym programem produkcji naszej spółki są płyty wielowarstwowe NOVATOP SWP i NOVATOP SYSTEM – kompletny i pod wieloma względami wyjątkowy system konstrukcji na bazie krzyżowo klejonego drewna (CLT).

SZACUNEK I RESPEKT DO PRZYRODY
Wszystkie nasze wyroby produkujemy z naturalnych surowców odnawialnych, przestrzegając rygorystycznych przepisów ekologicznych. Wielką zaletą naszej produkcji jest nowoczesny sposób likwidacji odpadów w formie ekologicznych brykietów, których produkujemy rocznie około 800 ton miesięcznie. Energia cieplna niezbędna w naszej produkcji jest dostarczana z nowej kotłowni na odnawialne źródła energii.

Cała produkcja jest regularnie nadzorowana przez niezależne krajowe i zagraniczne organy kontrolne i spełnia ona bardzo rygorystyczne wymagania dla całego szeregu certyfikacji.

CHODZI GŁÓWNIE O LUDZI
Nasza spółka wyróżnia się dużym udziałem prac ręcznych, które nie potrafi zastąpić żadna maszyna. Jednocześnie są to także ręce pracownika, które obsługują te najnowocześniejsze i najwydajniejsze technologie. Poświęcamy szczególną uwagę pracownikom i ich poszczególnym działaniom – od zakupu drewna , poprzez jego suszenie i obróbkę aż w końcu pakowaniu i transportowi do klienta. W naszym skoordynowanym zespole pracuje ponad 200 pracowników różnych zawodów i wspólnie i razem tworzymy to, co najlepsze w naszej branży.

Zadowoleni pracownicy są warunkiem sukcesu każdej firmy, a zatem świadczenia pracownicze są częścią warunków pracy. Do nich należy wsparcie edukacyjne i kursów nauki języków obcych, urlopy edukacyjne, pomoc w zapewnieniu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, czy też dodatek na wyżywienie w formie bonów. Duży nacisk kładzie się na organizowanie regularnych imprez integracyjnych.

Obecnie pracujemy nad projektem przebudowy istniejącego zaplecza firmy, które zgodnie z projektem ma integrować w sobie kilka funkcji – od szatni, poprzez biura aż w końcu po centrum szkoleniowe. Celem tych zmian jest przede wszystkim stworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Jak produkuje się NOVATOP?