NOVATOP na targach w Krakowie - Novatop

NOVATOP na targach w Krakowie

26. – 28. 04. 2019

Nasi polscy koledzy przedstawią zalety NOVATOP.
Targi Budownictwa Drewnianego, Centrum Targowe Chemobudowa, ul. Klimeckiego 14, Krakow.

Możliwe jest wsparcie finansowe projektu z Unii Europejskiej.

Nazwa projektu: Zwiększenie możliwości eksportowych NOVATOP
Numer rej.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013003

 

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnegoj
Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje dla wspierania konkurencyjności