Prezentacja wyrobów NOVATOP oraz wspieranie ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, - Novatop

Prezentacja wyrobów NOVATOP oraz wspieranie ich sprzedaży na rynkach zagranicznych,

Nr rej.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007469

Bierzemy udział w projekcie:

Nazwa programu: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje dla wspierania konkurencyjności
Nazwa wyzwania: Marketing – indywidualny udział MSP na wystawach i targach – II. wyzwanie
Nazwa projektu: Prezentacja wyrobów NOVATOP oraz wspieranie ich sprzedaży na rynkach zagranicznych,
Nr rej.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007469
Realizacja projektu: od 14. 11. 2016 do 31.08. 2018

Ten program nakierowany jest na celową i kompleksową prezentację systemu NOVATOP na rynkach zagranicznych, dla wsparcia świadomości i pozycji marki NOVATOP u klientów. Szczególny nacisk kładziony jest na specjalistyczną prezentacją wyrobów NOVATOP i związany z tym dalszy rozwój całego systemu dla zapewnienia wysokiej miary innowacyjności i dla jakościowego wyprzedzenia konkurencji.

Możliwe jest wsparcie finansowe projektu z Unii Europejskiej.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnegoj
Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje dla wspierania konkurencyjności