NOVATOP STATIC - Novatop

NOVATOP STATIC

Opis

Pięciowarstwowe płyty NOVATOP STATIC produkujemy z tarcicy iglastej suszonej do wilgotności 8% (modrzew 12%). Każda warstwa płyty utworzona jest przez lamele z litego drewna. Płyta pięciowarstwowa składa się z jednej warstwy środkowej obróconej o 90° do warstw równoległych warstw zewnętrznych na każdej stronie. Grubość warstwy środkowej może być różna i określa ona finalną grubość płyty. Lamele warstwy środkowej są wzdłużnie klejone a na długości są łączone na styk, lub też mogą być ciągłe. Ich grubość wynosi maksymalnie 42 mm. Zewnętrzne warstwy są produkowane z lamel tarcicy o grubości 6 lub 9 mm i szerokości 93 do 143 mm. W jednej płycie zawsze są lamele powierzchniowe o identycznej szerokości i są one obrócone prawą stroną do powierzchni. Wzdłużne złącza lamel w każdej warstwie są klejone między sobą. Zastosowany klej jest wodoodporny a klejenie warstw powierzchniowych zgodne jest z AW 100, ewentualnie z D4 wg. EN 204. Jakość szlifowania odpowiada uziarnieniu 100 (większe szlifowanie na zamówienie).

Asortyment

Tarcica: świerk środkowoeuropejski
Grubości (mm): 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)

NOVATOP STATIC L (wzdłużny kierunek włókien)
Standardowe grubości (mm): 1040, 1250, 2100, 2500
Standardowe szerokości (mm): 2500, 5000, 6000, max 12000 (Połączenie złączem klinowym)

NOVATOP STATIC Q (poprzeczny kierunek włókien)
Standardowe grubości (mm): 2500
Standardowe szerokości (mm): 4950

Jakości: A, B, C i D i ich kombinacje (katalog wzorów jakości w formacie pdf). Klasyfikacja jakości lamel powierzchniowych przebiega według EN 13017-1 i wewnętrznych przepisów AGROP NOVA a.s.

Możliwośc obróbki – więcej informacji

Wykończenie powierzchni – więcej informacji