Zwiększenie możliwości eksportowych NOVATOP - Novatop

Zwiększenie możliwości eksportowych NOVATOP

Numer rej.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013003

Uczestniczymy w projekcie:
Nazwa programu: Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje dla wspierania konkurencyjności
Nazwa wyzwania: PROGRAM WSPIERANIA MARKETINGU – WYZWANIE III. Indywidualny udział MPS na wystawach i targach
Nazwa projektu: Zwiększenie możliwości eksportowych NOVATOP
Numer rej.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013003

Realizacja projektu: od 28.02.2018 do 30.9.2020

Projekt jest ukierunkowany na wsparcie zwiększenia eksportu w najbliższych latach przy wzroście przychodów oraz na rozszerzenie ilości państw do których ten eksport będzie realizowany, w tym także państw poza UE. Program nawiązuje do udanych udziałów w wystawach i targach w poprzednich latach i jest ukierunkowany na celową i kompleksową prezentację systemu budownictwa NOVATO na wybranych rynkach, na prezentację nowości oraz na wzmocnienie świadomości o marce i jej pozycji u klientów.

Szczególny nacisk jest kładziony na specjalistyczne prezentacje produktów NOVATOP, czego potwierdzeniem jest dobór targów i wystaw, ich zakres oraz treść materiałów propagacyjnych.

Możliwe jest wsparcie finansowe projektu z Unii Europejskiej.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnegoj
Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje dla wspierania konkurencyjności